HOME      |       PRODUCTS      |       SERVICES       |       ABOUT US       |       CONTACTS
Уважаеми потребители на административни услуги,
Уведомяваме Ви , че Регионална здравна инспекция гр.Ловеч продължава да предоставя административни услуги на граждани в Центъра за административно обслужване (ЦАО), при спазване на указанията на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19.
В ЦАО са предприети всички превантивни мерки. Работният процес се прекъсва регулярно 3 пъти дневно за по 15 минути за проветряване на помещението и дезинфекция.
Приканваме гражданите, които имат необходимост от административни услуги по възможност да ползват електронна поща за заявяването им.
В случай, че желаете да разговаряте със служител от бек-офиса, ще Ви бъде оказано съдействие от служителите от ЦАО. При необходимост  ще можете да осъществите разговорите си във фоайето на първи етаж, като служителят ще слезе при Вас.
Заявления за искани услуги могат да се подават по електронна поща на адрес: rzi@rzi-lovech.bgВътрешни правила за организацията на административното обслужване в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Харта на клиента

Етичен кодекс

Анализ на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги през 2019 г.НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Необходимата за Вас информация може да получите:

В Звено за административно обслужване  всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.;
На телефон: 068/ 69 94 35; 068/ 60 15 18

По електронна поща на Регионална здравна инспекция Ловеч:
rzi@rzi-lovech.bg

В регионалната картотека на медицинската експертиза на телефон:
068/60 14 10

ПРИЕМНО ВРЕМЕ В ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване

При наличие на чакащи клиенти след 17,00 часа,  Звеното продължава тяхното обслужване, но не повече от 2 астрономически часа след приключване на официално обявеното работно време.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ
с директори на дирекции - от вторник до петък от 9.00 до 11,00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДИРЕКТОРА НА Р З И - ЛОВЕЧ
Понеделник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

В административно гише се подават заявления/искания за предоставяне на административни услуги, жалби и протести, сигнали и предложения на граждани и организацииот всички населени места в Ловешка област.

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ