МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧНа вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч
Провеждане на Регионална  кампания за отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулоза
Проведени дейности във връзка с втори етап на Националната антиспин кампания 14.02.2019г.
Анонс за проведена кампания  по НП за превенция на туберкулозата
Информация относно резултати от Проведено национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 -2017 г.
Радон. Референтно ниво. Пътища на проникване на радон в сгради. Указание за предприемане на мерки при стойности над референтните
Национално проучване на обемната активност на радон в жилища 2017-2018 за определяне на сезонните вариации в изпълнение на процедура за провеждане на национално проучване (допълнение)
Националeн план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон
Проведени дейности по Здравно-образователна кампания през м. февруари - м. март на тема "Вредата от алкохола"
Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-15
Заповед за заличаване на ООП -882-16
Заповед за заличаване на ООП -882-18
Заповед за заличаване на ООП -882-20
Заповед за заличаване на ООП -882-22
Заповед за заличаване на ООП -882-23
Заповед за заличаване на ООП -882-24
Заповед за заличаване на ООП -882-29
Заповед за заличаване на ООП -882-31
Заповед за заличаване на ООП -882-32
Заповед за заличаване на ООП -882-33
Заповед за заличаване на ООП -882-34
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-9
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-30
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-31
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-32
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-33
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-34
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-35
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-36
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-37
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-38
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-39
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-40
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-00
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-5
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-6
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-7
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-8
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-9
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-10
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-11
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-12
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-13
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-14
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-15
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-16
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-17
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-18
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-19
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-20
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-21
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-22
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-23
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-24
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-25
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-26
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-27
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-28
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-29
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-30
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-64
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-65
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-66
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-71
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-72
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-73
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-74
Заповед за заличаване на ЛЗ-1
Заповед за заличаване на ЛЗ-2
Заповед за отказаз от регистрация-1
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-1
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-2
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-3
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-4
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-5
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-6
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-9
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-10
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-11
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-128
Заповед регистрация неконвенционални методи за лечение -1
Заповед за спиране реализацията на продукт 19-1
Заповед за спиране експлоатацията на част от обект 03-10

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg